Mūzika

Rāmi Riti - Sudraboti gaiļi dzied


Rāmi Riti - Riti, riti rīta rasa


Rāmi Riti – Saule brida rudzu lauku


Rāmi Riti - Tumšs laukā


Rāmi Riti – Līgo, Dievs, ar Saulīti


Rāmi Riti – Rāmi, rāmi Dieviņš gāja

Rāmi Riti – Līku, loku upe teka